Thursday, September 23, 2010

Mo'okuauhau O Michelle Eugenia Lokelani Lew Yee

King Kekaulike of Maui
Painting by Brook Kapukuniahi Parker
 
(Please forgive my spelling, my computer has NO kahako & 'okina settings)

The youngest daughter of Kekaulike (painting above) and Kahilipoilani was the Princess Luukia-i-Kuhele. She was the consort of the Prince Kauhiaimoku-a-Kama. She was also the consort of the Prince Kauhiwaikapu-a-Umi surnamed Kaahuili-a-Kahookaa. He was the son of the Prince Keawe-Uhi-I-Kealakea and the High-Chiefess Kaaina-Kauika-Pouli. He was also a grandson of Queen Keakealani of Hawaii.
* * *
BY THIS PRINCE, Luukia-i-Kuhele was the mother of the following children: Kauhimaka-o-Kawaieli, Keohoku-a-i, Kekukaena-i-Kalolo, and Kekawelo-i-Kamakalua. The eldest son, Kauhimaka-o-Kawaieli, is the ancestor of the Kamakau and Pihi families. The famed Hawaiian historian, Kamakau, descends from him as also does Louisa Pihi Sheldon (Mrs. Henry Sheldon), her son, Henry Clarence Sheldon, and her nephew, the well-known singer Samuel Kapu of Honolulu.
The next son, Keoho-ku-a-i, is the ancestor of the Doctor Makalua family of London
****************************************************************************
1.  M. Makalua ke kane, Kaipoleimanu Kahoohanohano ka wahine, hanau o Kapahukapuopakaalana (w)
M. Makalua ke kane, Kaipoleimanu Kahoohanohnao ka wahine, hanau o
Matthew Puakahakoililanimanuia (m) ** Dr. Matthew M. Makalua was the FIRST Native Hawaiian to become a western trained physician.  He graduated from Kings College London in 1892 and later died in Hastings England.

2. Kapahukapuopakaalana ka wahine, James Brotherhood ke kane, hanau o Eugenia Maude Lonokahikinikauanakinilani.

3. Eugenia Maude Lonokahikinikauanakinilani ka wahine, Samuel Kalunahelu Nainoa ke kane, hanau o Eugenia Kaleiwohiokalani Nainoa.

4. Eugenia Kaleiwohiokalani Nainoa ka wahine, Jubilee Maiola Logan ke kane, hanau o Eugenia Ma'ili Logan.

5. Eugenia Ma'ili Logan ka wahine, Henry Koon See Lew Jr ke kane, hanau o Henry Nainoa Hung Li Lew.

6. Henry Nainoa Hung Li Lew ke kane, Linda Mae Mahealani Keao Mossman ka wahine hanau o Michelle Eugenia Lokelani Lew a me Lahela Ann Lew Monte a me Tori Ann Kaleiwohiokalani Lew a me Shaela Mae Kapualanionaanela Lew Tuaoa.

7. Michelle Eugenia Lokelani Lew ka wahine, Timothy Kaleo Yee ke kane, hanau o Jonah TKK Yee a me Ma'ili Yee, a me Brooke a me Logan.

No comments:

Post a Comment